บริการรับเหมาสร้างบ้าน รับออกแบบก่อสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายในครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการรับสร้างบ้านครบวงจร เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่ดีเยี่ยม

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (3)

1. การทำสัญญาสร้างบ้านกับ ABC

เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านของ ABC แล้วสนใจตกลงใช้บริการ รับเหมาสร้างบ้าน กับเรา จะต้องทำการจอง เพื่อให้ทีมงานได้ทำการเข้าไปสำรวจที่ดินของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ สร้างบ้าน ในระบบโครงสร้างสำเร็จรูปของ SCG ได้จริง หลังจากการสำรวจที่ดินทางทีมงานจะนัดลูกค้าเพื่อเข้ามาทำหนังสือสัญญาการ สร้างบ้าน โดยในสัญญาจะระบุแบบแปลน รายการวัสดุ และรูปด้านของอาคารอย่างชัดเจน

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (10)

2.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

โดยทางทีมงานจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่การทำแบบ เซ็นต์รับรองการทำแบบ และควบคุมงาน เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ โดยใช้เวลาโดยประมาณ 45 วัน และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ทางบริษัท ABC จะเริ่มดำเนินงาน ก่อสร้างบ้าน โดยในระหว่างที่ดำเนินการยื่นขออนุญาต ทาง SCG จะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนของอาคารเพื่อรอติดตั้งต่อไป

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (5)

3. งานตอกเสาเข็ม

เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ทางบริษัทก็จะเริ่มดำเนินงาน ก่อสร้างบ้าน โดยเริ่มจากงานตอกเสาเข็ม การตอกเสาเข็มจะเป็นไปตามขนาดที่ระบุไว้ตามสัญญา

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (7)

4.งาน Flat slab

เมื่องานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการติดตั้งฐานรากและเทพื้นอาคารที่เรียกว่า “Flat Slab” ตามมาตราฐานการติดตั้งของทาง ABC และ SCG Building Tech  เพื่อรอประกอบโครงสร้างผนังจากโรงงานต่อไป

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (8)

5. งานติดตั้งโครงสร้างอาคาร

ทางโรงงาน SCG จะดำเนินการส่งชิ้นส่วนอาคารมาที่หน้างานพร้อมติดตั้ง โดยมี “Check list” เพื่อควบคุมลำดับการติดตตั้งและคุณภาพที่เป็นเอกสารสามารถตรวจสอบได้

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (11)

6.งานมุงหลังคา

ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาประกอบโครงหลังคาสำเร็จรูป และติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป ติดตั้งฉนวนกันความร้อนก่อนมุงหลังคา

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (12)

7. งานไฟฟ้า ประปา ฝ้าและเพดาน

งานไฟฟ้าและงานฝ้าเพดานจะเริ่มงานไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงงานประปาที่สามารถคู่ขนานไปพร้อมกันได้

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (2)

8. งานประตู หน้าต่าง และงานสีพร้อมตรวจงานก่อนส่งมอบ

ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างทั้งหมด เก็บงานสีและรายละเอียดพร้อมตรวจบ้านครั้งสุดท้าย ทำการเก็บรายละเอียดของตัวบ้านทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

9. นัดตรวจงานและส่งมอบงาน

ทางทีมงานจะนัดลูกค้าเข้ามาตรวจงานพร้อมส่งมอบบ้าน และรับใบรับประกันบ้านจาก ABC และ SCG Building Tech

บริการ รับสร้างบ้าน มั่นคง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มั่นใจในคุณภาพต้องที่ ABC Builder